Eğitimin en önemli amacının ahlakın güzelleştirilmesi olduğunu düşünen İslam filozofu Gazali’nin ahlak eğitimine ilişkin anlayışının referans alındığı bu çalışmada, Kimyâ-yı Saâdet’te kullanılan eğitim ilke ve yöntemleri/teknikleri ile modern eğitim formları harmanlanarak yeni nesle uygun planlanacak ve sürdürülebilir bir yapıyla organize edilecektir.

 

DİPNOT: Gazali uygulanacak pratik eğitimle, belli bir örf ve kültürün savunucusu insanı değil, evrensel bir insan olmanın standartlarını taşıyan ideal ‘iyi insan’ı yetiştirmeyi hedefler. Bu nedenle Batı eğitim sistemlerinde incelenmiş ve Gazali’nin birçok görüşü model teşkil etmiştir. İşleyiş sayfasında bulunan “Düşünceleriniz” başlığı Medya başlığı içine alınmalıdır.

 

PROJELER
- Kop Doğa Okulu
- Trafik Eğitim Parkı
- Bilim Kurdu
- Bizim Çocuk
- Yaz Spor Okulu

+147

OKUL

+47551

ÖĞRENCİ