Doğanın dilini öğren…

Doğa üzerine bilgi edinmek, onu tanımakla mümkündür. Doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek adına doğa eğitimleri gerçekleştirmek için oluşturulan KOP Doğa Okulu ile öğrencilere doğanın dilini öğretmek hedeflenmiştir.

Bunun için öğrencilerde doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme becerileri edinilmesini sağlamak ve doğayla iç içe öğrenmeler sağlamak amacıyla KOP Doğa Okulu’nda doğayla uyumlu ortamlar oluşturulmuştur.

Kop Doğa Okulu kapsamında, eğitim müfredatında yer alan kazanımlar, okul dışı öğrenme ortamlarında yapılan etkinliklerle eşleştirilerek öğrenme süreci devam ettirilmekte ve öğrenciler uygulamalar esnasında öğrenme sürecine aktif olarak dâhil edilmektedir.

Kop Doğa Okulu

Kop Doğa Okulu kapsamında, eğitim müfredatında yer alan kazanımlar, okul dışı öğrenme ortamlarında yapılan etkinliklerle eşleştirilerek öğrenme süreci devam ettirilmekte ve öğrenciler uygulamalar esnasında öğrenme sürecine aktif olarak dâhil edilmektedir. Doğayla iç içe öğrenme ile doğaya karşı olumlu davranış sergilenmesi ve çevre sorunlarına farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Doğa eğitimleri ilçemiz bünyesindeki ilköğretim okullarının 3.sınıf öğrencileriyle yapılır. ‘Doğa Sporları (izcilik)’ eğitiminde; öğrenciler doğayı gezerek keşif yaparlar. Çocuklar kendi gözleriyle görebildikleri, dokunabildikleri, süreçleri kendileri deneyimledikleri sürece öğrenmeye daha çok istek duyarlar. Bu eğitimde öğrencilere dürbün, büyüteç gibi malzemeler verilir.

Öğrenciler gördüğü her canlı ve cansız yapıyı doğal ortamında inceler.

Diğer bir eğitim ise ‘Sıfır Atık’ eğitimidir. Bu eğitimde; geri dönüşüme dikkat çekilerek doğanın önemi, doğa sevgisi, doğayı tehdit eden unsurlar, doğa için alınabilecek önlemler gibi konu başlıkları sunum ve video yoluyla anlatılır.

Ayrıca doğa eğitimlerinde farklı birçok etkinliğe yer verilmektedir. Bunlardan bazıları; doğada kitap okuma, doğa masalları dinleme, doğada gördüğü canlıları tanıma ve mikroskoplarla inceleme, yerli tohum atölyesine tohum bağışı yapma, ağaç dikme, doğadaki sesleri dinleme gibi etkinliklerdir.

Yapılan araştırmalar doğada geçirilen zamanın çocukların bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır Çevre ve doğa ile ilgili konuların duyarak, görerek, hissederek ve yaşayarak daha kalıcı bir şekilde öğrenilmesine olanak sağlar. Eğitim sonucunda çocuklar doğaya, kendine ve topluma katkıda bulunan bireyler olarak; doğada yalnız olmadıklarını, doğanın sadece insan için değil canlılar için de yaşam yeri olduğu gerçeğini anlarlar. Doğaya karşı büyük bir hayranlık duyarak doğayı korumanın temel sorumluluk olduğunu kavrarlar ve doğaya sahip çıkarlar.

Faaliyetler Meram Belediyesi, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP başkanlığı işbirliği ile yürütülmektedir.