Yeni Nesil Eğitim Projesi ile amaç toplumsal kabule mazhar olmuş, insan onurundan ve kutsal değerlerden referans alan; erdeme dönüşmüş değerlerle ahlaki karakter çerçevesi oluşturmak ve yeni neslin bu ahlaki karakteri içselleştirmesini sağlamaktır. Eğitimin en önemli amacının ahlakın güzelleştirilmesi olduğunu düşünen İslam filozofu Gazali’nin ahlak eğitimine ilişkin anlayışının referans alındığı bu çalışma, modern eğitim-öğretim model ve kuramları ve modern eğitim materyalleri-teknolojileri ile harmanlanarak, yeni nesle uygun planlama, sürdürülebilir bir yapıya sahiptir.

AHLAKİ KARAKTER EĞİTİMLERİ TEMALARI
Erken gelişim döneminde ahlaki karakter gelişimi için bireye kazandırılması hedeflenen ahlaki karakter özellikleri şu şekildedir:
1. Kendi Kendini Kontrol: Bu özelliğe sahip birey kendi davranışlarını kontrol edebilir. Toplumsal olarak uygun olmadığında kendi dürtülerine zapt edebilir.
2. Empati: Diğer insanların duygu ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı olur. Onların sıkıntılarına sevecen duygusal yanıtlar verebilir.
3. Toplumsal Uyum: Diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurmaya değer verir ve bunun yollarını arayıp bulur. Özellikle yetişkinler ile olumlu ilişkilere değer verir.
4. Uysallık: Kendisi dışından telkin edilen standartlara ve kuralarla uymaya eğilimli olur. Toplumsal ve ahlaki normlara bağlıdır.
5. Özgüven: Genel olarak kendisi ile ilgili olumlu bir anlayışa sahiptir ve kendi yetenekleri hakkında iyimserdir.
6. Vicdan: Haddi aşan bir davranışta bulunduğunda kötü hisseder, telafi etmeye çalışır. Genel olarak yapılması uygun olan ve olmayanları anlar ve ona uygun davranmaya çalışma ihtiyacı hisseder.
7. Ahlaki Düşünüş: Doğru ve yanlış hakkında fikir yürütebilir ve doğruyu yapmak için onu yanlıştan ayırabilir. Sosyal ve ahlaki kuralları bilip onları doğru bir şekilde uygulayabilir.
8. Diğerkâmlık: Diğer insanlar için endişelenir, onlara yardım eder, onlarla paylaşır ve işbirliği yapar. Diğerlerinin meşru ihtiyaçları için kendisinin zevklerini/menfaatlerini feda etmeye istekli olur.
9. Dürüstlük: Menfaatleri tehlikede olduğunda bile daima doğruyu söyler.
10. Sosyal Yetenekler: Diğer insanların bakış açısını alabilir. Etkili biçimde toplumsal krizleri çözmeye yeteneklidir.

Bizim Çocuk

7-8 yaş grubu çocuklarımızın ahlaki karakter özelliklerini öğrenerek içselleştirmeleri ve iyi insan olma yolunda onların kişiliklerinin her yönüyle gelişmesine yardım etmek, insan olarak en iyiye ulaşmalarını sağlamak, çocukları iyi ahlaki özelliklerle donatmak ve bunun devamını sağlamaktır.

Çocuklara ahlaki bilincin kazandırılması yolunda hem öğrenecekleri hem de öğrenirken eğlenecekleri yayınlar sunulmaktadır.

Evrensel özellik gösteren, farklılıklara duyarlı olan, kendine güveni geliştirmeyi hedef alan ve iyi insan olmayı özümsemiş; gerçek anlamda eşit haklara sahip kişilerin, özgür ve demokratik toplumların oluşumu öngörülmektedir.