Bilimin Dilinden

Milli teknoloji hamlesi kapsamında üç yıldır belediyemizin okullarda yürüttüğü Bilim Kurdu projesi çalışmalarının daha kapsamlı ve sistemli olması için üniversite ve milli eğitim müdürlüğü ortaklığı ile planlanmış spesifik bir projedir. Proje kapsamında 2021 yılı itibari ile gerçekleştirilmesi hedeflenen milli teknoloji istasyonu hem teorik hem de pratik eğitimlerin profesyonel olarak uygulanacağı ve yarışma takımlarının yetiştirileceği bir program olarak tasarlanmaktadır. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için geliştirdiği milli teknoloji strateji eylem planına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz Bilim Kurdu Projemizin KOP aracılığı ve işbirliği ile daha üst düzeye taşınmasını amaçlamaktayız. 2020 yılı Teknofest ve Tübitak proje yarışmalarında Türkiye birinciliği ve ikinciliği alan proje öğrencilerimizin sayısının daha da artması için projemizi ciddi bir ihtiyaç olarak görmekteyiz. Tüm öğrencilere bilhassa üstün yetenekli çocuklarımıza; tıp, astronomi, ziraat, mühendislik, robotik, matematik gibi bilimleri ve islam bilim adamları tarihini yayın, üniversite uygulamaları, bilgi yarışmaları, bilim münazaraları, akıl zeka oyunları desteği ile öğreterek milli ve özgüvenli bir nesil yetiştirmek.

Bilim Kurdu

10-12 yaşındaki çocukların keşif ve sorgulama becerilerini geliştirmeye ilişkin bu projede hedefimiz, ahlaki karakter eğitimi ışığında Türkiye’nin gelecek bilim insanları ve bürokratlarını yetiştirebilmektir.

Gelecekte milli teknoloji üretmeye, geliştirmeye aday genç beyinlere, teknolojiyi kitaplardan çıkartarak, görerek, gerektiği yerde dokunarak farkındalık sağlanması geleceğe yapılacak büyük bir yatırımdır. Bu kapsamda çocuklara bilimin en güncel bilgilerini ve kendilerini bilim doğrultusunda geliştirebilecekleri yayınlar sunulmaktadır.

Ülkemizin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirebilecek vatanına milletine faydalı işler yapacak nesiller yetişmesi öngörülmektedir.