HEDEF KİTLEMİZ

a. İlk Çocukluk Dönemi (OYUN DÖNEMİ 3-6 yaş) - OYUNSALLAŞTIRMA

b. İkinci Çocukluk Dönemi (İLKOKUL DÖNEMİ 7-11 yaş) - DENEYİMLEME

c. Son Çocukluk (12-15 yaş) - ARKADAN ÖĞRENME

d. Gençlik (15-18 yaş) - UYGULAMA

e. Genç Yetişkinlik (18-25 yaş) - İLHAM OLMA

  1. Üniversite Öğrencileri
  2. Çalışan Gençlik

f. Dezavantajlı Gruplar - YANINDA OL

g. Ebeveynler - DESTEK OL

h. Eğitimciler - REHBER OL

 

DİPNOT: Erikson'nun Psikososyal Dönemleri, Sihmund Freud'un Psikoseksüel Gelişim Kuramı, Piaget'in Bilişsel Gelişim Evreleri ve Kohlberg'in Ahlak Gelişim Kuramı dikkate alınarak hedef kitle sınıflandırması yapılmıştır.